Restauratie ‘Terpsichoré’

Restauratie oude dansschool tot woonhuis.